Yrityksille

Toimiva verkko-opiskelu

Verkko-opiskelu on erinomainen ja edullinen tapa opiskella esimerkiksi softataitoja. Modernit teknologiat tarjoavat kokemuksia, joita perinteiset luokkamuotoiset lähi- tai etäkoulutukset eivät pysty tarjoamaan. Tämä kuitenkin vaatii toimivan verkko-oppimisalustan lisäksi myös oikeanlaisen organisaatiokulttuurin.

Jos olet itse opiskellut verkkokursseilla tai järjestänyt niitä, tiedät että niiden loppuun suorittaminen on harvinaista. Opiskelumotivaation loppumisen suurimpia syitä ovat epärelevantti sisältö, passiivinen opiskelu ja (sopivan) ajan puute. Verkkokoulutuksiin satsaavat organisaatiot voivat vaikuttaa kaikkiin edellä mainittuihin haasteisiin luomalla oppimista tukevan organisaatiokulttuurin ja valitsemalla modernit verkkokurssit.

Lähtökohtana oppimista tukeva organisaatiokulttuuri

Jotta omatoiminen verkko-opiskelu onnistuu organisaatioissa, tulee organisaatiossa olla tätä mahdollistava kulttuuri. Johtajien ja päälliköiden tulee tukea ja kannustaa opiskelua alkaen aina ylimmästä johdosta lähtien. LinkedIn löysi tutkimuksessaan, että kannustavat päälliköt ja johtajat vaikuttavat todella paljon opiskelun toimivuuteen ja jatkuvuuteen (lähde).

Yksinkertaistettuna oppimiseen tulee olla lupa ja jatkuvaa kannustusta.

Oppimiselle tulee varata aikaa

Pelkkä lupa oppia työaikana ei kuitenkaan riitä. Oppimiselle tulee myös varattu aikaa, joko erikseen tiettynä ajankohtana (esim. tunti viikossa) tai lupa tehdä sitä työn ohessa.

Työn ohessa oppiminen on parhainta oppia, sillä se on usein tarvelähtöistä, eli sillä halutaan ratkaista juuri sillä hetkellä edessä oleva ongelma tai tehostaa rutiinityön tehoa. Tässä on kuitenkin hyvä olla pitkänäköisyyttä, sillä tämä tarkoittaa, ettei esimerkiksi suuri Excel-taulukko valmistu tällä kertaa mahdollisimman nopeasti, mutta jatkossa sen voi parhaimmillaan jopa automatisoida.

Työn ohessa oppiminen vaati verkko-oppimisympäristöltä myös tavan löytää itselle relevantit opit helposti.

Opiskelun tulee olla aktiivista ja itselle relevanttia

Jotta itse opiskelu on motivoivaa ja sitä jaksaa tehdä pidemmän ajan, tulee sen olla aktiivista ja oppijalle relevanttia. Nämä lisäävät opiskelumotivaatiota valtavasti.

Aktiivista oppimista

Aktiivinen oppiminen tarkoittaa, että opiskelu tapahtuu itse miettimällä ja tekemällä, ei passiivisesti katsomalla esimerkiksi nauhoitettuja webinaareja tai selata läpi valtavaa videokirjastoa.

Relevanttia, eli henkilökohtaisesti räätälöityä nykyisen osaamistason ja tarpeiden mukaan

Opiskelun relevanttius on todella ratkaisevassa roolissa motivoituneessa opiskelussa. Opiskeltava aihe tulee olla oppijalle kiinnostavaa ja hyödyllistä työssä. Epärelevantti materiaali, mukaan lukien jo osattu materiaali, on todella nopea tapa tappaa opiskelijan motivaatio.

Parhaimmillaan opiskelija löytää itselle relevantin materiaalin helposti ja oppiminen keskittyy itselle uusiin asioihin. Oppiminen on siis henkilökohtaisesti räätälöityä. Tämä on jotain, mikä onnistuu vain verkko-opiskeluna, varsinkin usealle henkilölle kustannustehokkaasti.

One-size-fits-all vs. One-size-fits-one

Ikävä kyllä suurin osa verkko-opiskelusta lähtee liikkeelle one-size-fits-all -asenteesta. Tämä on helppo ja laiska tapa luoda verkkokursseja tai muita verkko-oppimismuotoja. Tämä ei myöskään hyödynnä internetin tarjoamia mahdollisuuksia.

Esimerkkejä one-size-fits-all -lähtökohtaisesta oppimisesta ovat suuret videokirjastot ja ryhmäkoulutukset aiheista, joissa osaamistasot ja tarpeet eroavat oppijoiden kesken. Tällöin koulutus ei ole todennäköisesti kenellekkään juuri sitä mitä he haluavat. Kukaan ei ole keskiarvo.

One-size-fits-one -asenteella rakennettu verkko-oppimisalusta taas mahdollistaa todella tehokkaan ja mielekkään oppimisen. Oppimismateriaali on itselle relevanttia, helposti löydettävissä ja ottaa huomioon oppijan nykyisen osaamistasoon.

One-size-fits-one -lähtöinen oppiminen on enemmän kuin mahdollista modernin teknologian avulla. Futuedu on tästä elävä esimerkki!

Tehosta henkilöstösi Office-osaamista

Henkilökohtaisesti räätälälöityä interaktiivista Microsoft Office -koulutusta. Tutustu tarkemmin mitä Futuedu tarjoaa yrityksellesi. Tai ota yhtettä ja esittelemme palvelua tarkemmin.

Ota yhteyttä

Lisää artikkeleita koulutuksien järjestäjille