Käyttöehdot

Päivitetty 30.1.2020

Nämä yleiset käyttö- ja sopimusehdot kuvaavat Futuredu Oy:n verkkosivun (futuedu.com ) ja palvelun (Futuedu) käyttöä.

Käyttämällä sivustoa ja palvelua hyväksyt nämä käyttöehdot. Jos et hyväksy käyttöehtoja, lopeta sivuston ja palvelun käyttäminen.

Osapuolet

Osapuolia ovat Futuredu Oy (jäljempänä "Palveluntarjoaja"), Futuedun (jäljempänä "Palvelu") tilaava luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö (jäljempänä "Asiakas") ja palvelua käyttävä luonnollinen henkilö (jäljempänä "Käyttäjä").

Sopimuksen syntyminen

Sopimus syntyy, kun Asiakas tilaa Futuedun. Sopimuksella Osapuolet sitoutuvat noudattamaan näitä ehtoja. Tämän käyttöehdon ulkopuoliset sopimukset tulee tehdä kirjallisesti.

Palvelun käyttämiseen ja näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Palvelun käyttäminen

Käyttäjällä on oikeus käyttää Palvelua sen tarkoitetulla tavalla.

Palvelun käyttö on aina Käyttäjäkohtainen. Tunnistautuminen palveluun suoritetaan sähköpostiosoitteen ja salasanan avulla.

Palvelun sisällön kopioiminen, jakaminen ja levittäminen Palvelun ulkopuolella on kielletty ilman Palveluntarjoajan kirjallista suostumusta.

Asiakkaan ja Käyttäjän oikeus käyttää Palvelua lakkaa automaattisesti sopimuksen tai Palveluun liittyvien maksujen päätyttyä.

Asiakas ja Käyttäjä vastaavat itse laitteista ja muista Palvelun käyttöön tarvittavista hankinnoista (kuten internetyhteys).

Asiakas on vastuussa Palvelun käytöstä, Palveluun tallennetun informaation sisällöstä ja Palvelua hyödyntäen tehdystä tiedonvaihdosta Käyttäjiensä puolesta.

Palveluntarjoajalla on oikeus estää Asiakasta tai Käyttäjää käyttämästä palvelu, jos Palveluntarjoaja epäilee ehtojen vastaista toimintaa.

Asiakas ja Käyttäjä hyväksyvät henkilötietojen käsittelyn tietosuojaselosteen esittämällä tavalla.

Palvelun ylläpito ja muutokset

Palveluntuottaja pyrkii pitämään Palvelun saatavilla mahdollisimman hyvin. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus poistaa Palvelu käytöstä huolto- ja ylläpitoajaksi. Palveluntarjoaja pyrkii ilmoittamaan näistä hyvissä ajoin.

Hinnat ja maksaminen

Palvelun tiettyjen ominaisuuksien käyttö on sidottu siitä maksamiseen. Nykyiset hinnat ovat näkyvillä verkkosivulla ostotilanteen yhteydessä. Laskulla tapahtuvissa maksuissa maksuehto on 14 päivää netto.

Palveluntarjoajalla on oikeus periä myöhästyneistä maksuista viivästyskorko, joka määräytyy kulloinkin voimassaolevan korkolain mukaan. Palveluntarjoaja saa irtisanoa sopimuksen, jos maksu on myöhässä yli 28 päivää.

Verkkosivuilla olevat hinnat ja maksuehdot ovat voimassa, ellei toisin ole sovittu Asiakkaan kanssa.

Vastuunrajoitukset

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa suorista tai välillisistä vahingoista, joita Palvelun käyttö voi aiheuttaa. Palveluntarjoaja ei takaa, että Palvelu on aina saatavilla ja toimii virheittä, eikä ole velvollinen korvaamaan tästä aiheutuneita kuluja.

Sopimuksen voimassaolo

Sopimus on voimassa toistaiseksi tai niin kauan kuin Asiakas käyttää Palvelua.

Palveluntarjoajalla ja Asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, jos Osapuoli rikkoo käyttöehtoja.

Sopimuksen siirto

Sopimusta ei saa siirtää toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön nimiin ilman kirjallista suostumusta.

Mahdolliset riitatilanteet

Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan erimielisyydet neuvotteluin. Mikäli riitaa ei saada ratkaistua osapuolten välisissä neuvotteluissa, ratkaistaan se lopullisesti Palveluntuottajan valinnan mukaan joko yleisessä tuomioistuimessa tai välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan nopeutettua välitysmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettely toimitetaan Helsingissä. Kuluttaja-asiakas voi viedä riidan myös kotipaikkansa yleisen alioikeuden ratkaistavaksi ja/tai pyytää riitaan kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuositusta.