TIETOSUOJASELOSTE

Voimassa 13.10.2020 alkaen.

Tämä tietosuojaseloste (jäljempänä ”Seloste”) kuvaa, kuinka Futuredu Oy kerää, käsittelee ja luovuttaa henkilötietoja tarjotessaan Futuedu.com -verkko-oppimispalveluaan (jäljempänä ”Palvelu”) ja käyttäjien vieraillessa Futuedu.com -verkkosivulla (jäljempänä ”Verkkosivu”).

1.   Rekisterinpitäjä

Sovellettavan tietosuojalain mukainen rekisterinpitäjä on Futuredu Oy (jäljempänä ”Palveluntarjoaja”). Palveluntarjoaja vastaa siitä, että henkilötietoja käsitellään tämän Selosteen sekä tietosuojalain mukaisesti.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot:

Futuredu Oy
Yritystunnus: 2670123-5
Osoite: Munkkiniemen puistotie 18 b 37, 00330, Helsinki 

Tietosuojavastaavan yhteystiedot:
Karri Hiekkanen, Tietosuojavastaava
Sähköposti: karri@futuredu.fi 

2.   Henkilötietojen kerääminen

Henkilötietoja kerätään usealla eri tavalla. Henkilötietoja kerätään ja käsitellään pääsääntöisesti tiedoista, jotka

  • käyttäjä on luovuttanut Palveluntarjoajalle;
  • syntyvät Palvelun ja Verkkosivun käytön yhteydessä; tai
  • saadaan muista lähteistä.

Palveluntarjoajan Keräämät henkilötiedot jakautuvat pääsääntöisesti:

  • perustietoihin, kuten nimi ja yhteystiedot, sekä edustamansa yrityksen nimi ja yhteystiedot;
  • asiakassuhdetietoihin, kuten palvelun tilausta koskevat tiedot;
  • yhteydenottoihin, kuten sähköpostit, live chat -viestit ja puhelut; ja
  • Palvelun ja verkkosivujen käyttötietoihin, kuten sisäänkirjautumiset, vieraillut sivut, katsotut videot, tehdyt testit sekä käyttäjän käyttämään teknologiaan liittyvät tiedot.

3.   Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään liiketoiminnan harjoittamista varten. Palvelun tarjoaminen asiakkaalle ja/tai käyttäjälle ja asiakassuhteen hoitaminen edellyttävät henkilötietojen keräämistä ja käsittelyä. Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen eli asiakasviestintään, joka käsittää muun muassa asiakaspalvelun, laskutuksen hoitamisen ja tiedottamisen.

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään Palvelun ja Verkkosivun tarjoamista varten, Palvelun, Verkkosivun ja niihin liittyvien järjestelmien, prosessien ja työkalujen käytön seuraamista varten sekä laadun kehittämiseen ja parantamiseen ja edellä mainittujen sisäistä raportointia varten.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja käsitellä myös asianmukaista kaupallista tarkoitusta varten eli lain sallimissa puitteissa Palveluntarjoajan Palvelun ja siihen liittyvien palvelujen sekä tapahtumien markkinointiin ja potentiaalisten asiakkaiden tunnistamiseen.

4.   Henkilötietojen siirto ja luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille markkinoinnillisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan tapauskohtaisesti luovuttaa Palveluntarjoajan toimeksiantona kolmansille osapuolille ohjeistettua tietojen käsittelyä varten. Henkilötietoja voidaan luovuttaa lain edellyttämillä tavoilla viranomaisille. Mikäli Palvelu on tilattu yrityksen nimiin, yrityksen käyttäjien henkilö- ja käyttötietoja kuten suoritustiedot, ilmoittautumistiedot ja lisenssikohtaiset käyttäjätiedot, voidaan luovuttaa myös yritykselle. Edellä mainitut esimerkkitapaukset eivät ole tyhjentävä lista mahdollisista luovutettavista tiedoista.

Palveluntarjoaja saattaa säilyttää henkilötietoja sen yhteistyökumppanien palvelimilla. Palveluntarjoajan yhteistyökumppaneilla ei ole oikeutta käyttää henkilötietoja omiin tarkoituksiinsa.

Palveluntarjoaja säilyttää kaikki henkilötiedot Euroopan unionin alueella.

5.   Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen tämän Selosteen mukaisten käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Henkilötietoja säilytetään vähintään kyseisen asiakassuhteen keston ajan ja tarpeellisilta osilta myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen tietosuojalain sallimassa ja vaatimassa laajuudessa esimerkiksi oikeusvaateiden puolustamista varten.

6.   Evästeet

Henkilötietoja kerätään Palvelun käyttäjän antamien tietojen lisäksi evästeillä. Evästeet ovat Verkkosivulla olevia pieniä tekstitiedostoja, joilla kerätään hyödyllistä tietoa Palvelun toiminnallisuuden ja käytettävyyden parantamiseksi.

Evästeet voi poistaa kokonaan tai niitä voi rajoittaa internet-selaimesta. Modernit selaimet mahdollistavat myös evästeiden estämisen sivukohtaisesti.

7.   Käyttäjän oikeudet

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa henkilötietonsa, vastustaa henkilötietojensa käsittelyä ja rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä (esim. jonkin osan kieltäminen kuten markkinoinnin kieltäminen). Palveluntarjoaja pyytää käyttäjää huomioimaan, että Palvelunkäyttö edellyttää kirjautumista ja henkilötietojen syöttämistä, minkä vuoksi henkilötietojen käsittelyn vastustaminen ja/tai rajoittaminen voi olla esteenä Palvelun käyttämiselle.

Käyttäjä voi pyytää Palveluntarjoajaa oikaisemaan, päivittämään ja/tai poistamaan henkilötietojaan lähettämällä Palveluntarjoajan Tietosuojavastaavalle allekirjoitetun pyynnön kirjeitse osoitteeseen Futuredu Oy, Karri Hiekkanen, Munkkiniemen puistotie 18 b 37, Helsinki.

Käyttäjä voi pyytää Palveluntarjoajaa poistamaan kaikki henkilötiedot myös sähköpostinvälityksellä (contact@futuredu.fi).

8.   Selosteen muuttaminen

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa tätä Selostetta. Palveluntarjoaja ilmoittaa muutoksista futuedu.com/tietosuojaseloste -verkkosivulla, josta löytyy aina Selosteen viimeisin versio.