< Blogi
3.2.2020
-
Karri Hiekkanen

Uudet Excel-funktiot: SUODATA ja AINUTKERTAISET.ARVOT

Uudet SUODATA ja AINUTKERTAISET.ARVOT Excel-funktiot mahdollistavat vihdoin datan suodatuksen funktioiden avulla

Tällä kertaa esittelyssä on kaksi uutta Excel-funktiota: SUODATA ja AINUTKERTAISET.ARVOT, jotka ovat tulleet saataville kuukausittain päivittyviin Office 365 versioihin. Nämä funktiot ovat osa Excelin laskentakoneen päivitystä ja dynaamisia matriiseja.

Kirjoittelin aiemmin myös uusista LAJITTELE ja LAJITTELE.ARVOJEN.PERUSTEELLA -funktioista, sekä XHAKU-funktiosta.

SUODATA-funktio

Uusi SUODATA-funktio mahdollistaa dynaamisen matriisin palauttamisen, joka on suodatettu halutun alueen perusteella.

Syntaksi

=SUODATA( matriisi; sisältää; [jos_tyhjä]

matriisi - Alue, josta halutaan palauttaa arvot.

sisältää - Määritetään rivi tai sarake, sekä arvo, jonka mukaan halutaan palauttaa arvoja.

[jos_tyhjä] - Mitä funktio palauttaa, jos yhtään arvoa ei löydy. Tämä voi olla esimerkiksi teksti "Ei arvoja". Jos tämän vapaaehtoisen argumentin jättää tyhjäksi, funktio palauttaa #LASKE!-virheen (Tyhjä matriisi).

Esimerkissä palautamme matriisista arvot, joiden tulosyksikkö on 650.

Suodatus usean kriteerin perusteella

SUODATA-funktio mahdollistaa myös ja- sekä tai-tyyppiset suodatukset. Voimme lisätä ja-tyyppisen suodatuksen, eli kriteeri1 ja kriteeri2 pitää olla tosi, lisäämällä toisen sisältää argumentin ja yhdistämällä nämä *-merkillä (kertomerkki).

Toinen vaihtoehto on lisätä tai-tyyppinen suodatus. Tämä palauttaa dynaamisen matriisin, jossa kriteeri1 tai kriteeri2 ovat tosi. Tämä mahdollistaa esimerkiksi usean tulosyksikön tietojen listaamisen.

Huomaa, että molempien usean kriteerin perusteella tehtävien suodatuksien kanssa pitää käyttää sulkuja rajaamaan yksittäinen kriteeri.

AINUTKERTAISET.ARVOT-funktio

Uusi AINUTKERTAISET.ARVOT-funktio palauttaa matriisista kaikki uniikit arvot. Funktio siis suodattaa matriisin ja palauttaa samat arvot vain kerran. Tämän funktion avulla voikin helposti korjata dataa, joka sisältää kaksoiskappaleita.

Syntaksi

=AINUTKERTAISET.ARVO( matriisi; [by_col]; [exactly_once] )

matriisi - Alue, josta halutaan palauttaa arvot.

[by_col] - Tässä kohdassa voi määrittää haetaanko uniikkeja arvoja sarakkeittain vai riveittäin.

  • 0 / EPÄTOSI - palauttaa yksilöivät rivit (oletus, jos tyhjä).
  • 1 / TOSI - palauttaa yksilöivät sarakkeet.

[exactly_once] - Tässä kohdassa voi muuttaa koko funktion toiminnan. Oletuksena (jos tyhjä) se palauttaa kerran kaikki kohteet, vaikka niitä on useita (eli suodattaa muut pois). Jos tämän arvon muuttaa TOSI (tai nopeammin 1), palauttaa funktio kohteet, jotka esiintyvät vain kerran.

  • 0 / EPÄTOSI - palauttaa kaikki erilaiset kohteet (oletus, jos tyhjä).
  • 1 / TOSI - palauttaa kohteet, jotka esiintyvät vain kerran.

Esimerkissämme käsitellään "perinteistä" taulukkomuotoista dataa, jossa sarakkeet eivät sisällä kaksoiskappaleita, vaan ne löytyvät riveiltä ja näin toinen argumentti [by_col] on EPÄTOSI tai 0. Esimerkistä näet siis vain viimeisen argumentin, [exactly_once], vaikutuksen palautettavaan matriisiin.

Oletko sinä Excel-guru?

Testaa tarkasti nykyinen Excel-osaamisesi Futuedun ilmaisella osaamistestillä. Ei vaadi rekisteröitymistä.

Testaa Excel-osaamisesiTai tutustu Futueduun lisää