< Blogi
4.12.2019
-
Karri Hiekkanen

Uudet Excel-funktiot: LAJITTELE ja LAJITTELE.ARVOJEN.PERUSTEELLA

Kaksi uutta lajittelufunktiota tuovat kauan kaivatun lajitteluominaisuuden myös funktioihin.

Excelin päivittyvä laskentakone (calculation engine) mahdollistaa dynaamiset matriisit ja samalla useita uusia funktioita. Näistä tutustuimme aiemmin jo XHAKU-funktioon. Nyt vuorossa ovat kaksi uutta lajittelufunktiota.

Huom! Microsoft julkaisi uuden version (1911) 3.12.2019, joissa dynaamiset matriisit ja uudet funktiot ovat. Jos Office-versio ei ole vielä päivittynyt, eivät uudet funktiot ole saatavilla.

LAJITTELE-funktio

Uusi LAJITTELE-funktio (englanniksi SORT) palauttaa dynaamisen matriisin, lajiteltuna.

Syntaksi

=LAJITTELE( matriisi; [lajitteluindeksi]; [lajittelujärjestys]; [sar_mukaan] )

matriisi: lajiteltava lista tai alue

[lajitteluindeksi]: rivin tai sarakkeen numero minkä mukaan lajitellaan (1. sarake, jos tyhjä)

[lajittelujärjestys]:

  • 1: nouseva järjestys (oletus, jos tyhjä)
  • -1: laskeva

[sar_mukaan]:

  • Epätosi / 0: lajittele rivin mukaan (oletus, jos tyhjä)
  • Tosi / 1: lajittele sarakkeen mukaan

Esimerkki 1: Nopea lajittelu listalle

Yhden sarakkeen listan lajitteleminen nousevaan järjestykseen on todella nopeaa. Ainoa tarvittava argumentti on tällöin ensimmäinen, eli matriisi.

Ja, koska funktio palauttaa dynaamisen matriisin, päivittämällä alkuperäisiä arvoja, päivittyy myös dynaaminen matriisi.

Esimerkki 2: Matriisin lajittelu 4. sarakkeen mukaan

Matriisin lajittelu onnistuu melkein yhtä helposti, kuin yhden sarakkeen listan. Matriisi-argumentin lisäksi tulee vain määrittää minkä sarakkeen mukaan lajittelu tehdään. Tämä tapahtuu numerona, joka kuvastaa sarakkeen numeroa valitun matriisin sisältä (eli 1 = ensimmäinen sarake jne.).

Jos haluamme lajitella matriisin neljännen sarakkeen mukaan (alla olevassa esimerkissä Kokonaissumma-sarake), lisäämme funktioon vain seuraavaksi argumentiksi halutun sakarenumeron 4.

Kolmannella argumentilla voimme muuttaa lajittelujärjestyksen nousevasta (joka on oletus, kun tämä argumentti on tyhjä) laskevaksi kirjoittamalla -1.

Viimeinen argumentti, [sar_mukaan] on harvinaisempi. Sen avulla lajittelusuunnan voi kääntää oletuksena olevasta rivistä sarakkeeseen.

LAJITTELE.ARVOJEN.PERUSTEELLA-funktio

LAJITTELE.ARVOJEN.PERUSTEELLA-funktio (englanniksi SORTBY) mahdollistaa LAJITTELE-funktiota monipuolisemman lajittelun. Sekin palauttaa dynaamisen matriisin lajiteltuna, mutta se mahdollistaa monitasoisen lajittelun.

Syntaksi

=LAJITTELE.ARVOJEN.PERUSTEELLA( matriisi; matriisin_mukaan1; [lajittelujärjestys1]; [matriisin_mukaan2]; [lajittelujärjestys2]; ... )

matriisi: lajiteltava lista tai alue

matriisin_mukaan1: matriisi (yleensä sarake), jonka mukaan koko matriisi halutaan lajitella ensin

[lajittelujärjestys1]:

  • 1: nouseva (oletus, jos tyhjä)
  • -1: laskeva

[matriisin_mukaan2]: matriisi, jonka mukaan koko matriisi lajitellaan, kun matriisin_mukaan1 -lajittelu on tehty

[lajittelujärjestys2]:...

...voi jatkaa haluamansa määrän

Esimerkki 1: Monitasoinen lajittelu, tulosyksikön ja henkilöiden mukaan

Varsinkin suuren datan kanssa voi olla tärkeä saada lajiteltua data monitasoisesti.

Esimerkissä haluamme ensin lajitella taulukon tulosyksikön mukaan. Kun tämä on tehty, haluamme saman tulosyksikön henkilöt aakkosjärjestykseen. Molemmissa haluamme nousevan järjestyksen, eli lajittelujärjestys-argumentit ovat 1 (tai tyhjiä).

Esimerkki 2: Näytä vain yksi sarake, joka lajiteltu toisen sarakkeen mukaan

LAJITTELE.ARVOJEN.PERUSTEELLA-funktiota käytettäessä ei ole pakko palauttaa koko alkuperäistä matriisia. Funktio pystyy palauttamaan esimerkiksi vain yhden sarakkeen matriisista, silti mahdollistaen sen monitasoisen lajittelun.

Voimme esimerkiksi muokata edellisen esimerkin monitasoista lajittelua, mutta palauttaa vain ensimmäisen, Tilausnro-sarakkeen. Tilausnumerot ovat siis edelleen monitasoisesti lajiteltun sarakkeiden mukaan, joita funktio ei kuitenkaan näytä.

Oletko sinä Excel-guru?

Testaa tarkasti nykyinen Excel-osaamisesi Futuedun ilmaisella osaamistestillä. Ei vaadi rekisteröitymistä.

Testaa Excel-osaamisesiTai tutustu Futueduun lisää